logo

Cilësia

Parimi ynë themelor dhe angazhimi i klinikës është të ofrojë tek pacientët dhe mjekët shërbime që përmbushin plotësisht pretendimet e tyre.

Nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm shkencor dhe teknologjisë së përparuar, realizohen një sërë ekzaminimesh nëpërmjet ekografisë së avancuar, gjithmonë me respekt ndaj njeriut dhe shëndetin e tij.

Për të arritjen e sa më lart përmenden:

Angazhohemi që t’ju sigurojmë pacientëve tanë shërbime që përmbushin plotësisht kërkesat e tyre.

Synojmë kënaqësinë e plotë të pretendimeve të pacientit, duke përmirësuar vazhdimisht trajnimin shkencor.

Sigurojmë nivel të lartë, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke zgjedhur pajisje bashkëkohore më të avancuara.

Mirëpresim komentet lidhur me shërbimet tona, duke synuar në përmirësimin e cilësisë së tyre.

Përveç kësaj, duke ndjekur standartet e qendrave moderne mjekësore të Europës, klinika është e pajisur me një sistem të përsosur kompjuterik si dhe arkivimi elektronik, në mënyrë që të ruhen përgjitmonë analizat e kryera më parë, duke qënë të disponueshme për krahasim apo studim të ri në çdo kohë.

Links

icon

Radiological Society of North America:
http://www.rsna.org/

European Society of Radiology :
http://www.myesr.org/

Literaturë News

user

"Τι είναι οι υπέρηχοι ή το υπερηχογράφημα οργάνων?"

Διαβάστε...

Kontakti

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:
Φαξ:
Email:

Χαριλάου Τρικούπη 6, Ιωάννινα, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2651035670
2651035670
[email protected]

Copyright 2012 - 2013. Maria Papastefanaki-Gresta All Rights Reserved